Metusalem Ny bok om pingströrelsen, åsikterna bakom syndakatalogen, ett unikt tidsdokument, pingstvännerna förr och nu  
 

Köp boken 139 kr

Bild på boken Är det synd att tro på tomten?

 

 

Studiecirklar

Skulle du vilja samtala om livsstilsfrågor med andra kristna? Metusalem förlag samarbetar med Studieförbundet Bilda och ger församlingar eller dess medlemmar möjlighet att bilda studiecirklar med boken som underlag.

Vill du veta mer om och hur studiecirkeln fungerar? Kontakta Studieförbundet Bilda via webben www.bilda.nu eller ring Samordnare Solveig Westerbom på 08-727 17 16.

En studiecirkel är inte så komplicerad som man kan tro. Det räcker med tre deltagare inklusive ledaren och Studieförbundet Bilda stödjer studiecirkeln pedagogiskt, metodiskt, idémässigt, ekonomiskt med mera.

I bokens avslutning finns förslag på samtalsfrågor som kan användas av små eller stora grupper i en församling. Som underlag för samtal föreslås en enkät, liknande den som finns publicerad på denna webbsida. En enkät bör genomföras med anonyma svar i större grupper. Mest spännande skulle det förstås vara om man kunde genomföra den bland alla medlemmar i en församling. Frågorna kan sändas ut i samband med utskick av församlingsbladet. När svaren (anonyma) samlats in kan samtliga kallas till en samling där resultatet redovisas och diskuteras. Enkäten kan bli ett bra underlag för fortsatta diskussioner i en studiecirkel.

 
Metusalem förlag samarbetar med Bilda. Länk till Bildas webbplats.
 
 
omega replica sale rolex replica hublot replica uk rolex replica sale omega replica sale panerai replica uk